Home   Type basisaanbod

Type basisaanbod

Bij de samenstelling van de PE’s ( pedagogische eenheden of klassen) voor type basisaanbodleerlingen baseren we ons op de volgende gegevens:

 • ontwikkelbaarheid
 • orthodidactische beginsituatie
 • de specifieke hulpvraag van de leerling

Uitgaande van deze gegevens organiseren wij de PE’s van onze type basisaanbodwerking als volgt:

 • We verdelen de leerlingen over 3 werkingsblokken.
 • Het verloop van het lees-, schijf- en rekenproces is bepalend voor de afbakening van deze 3 werkingsblokken.
 • De overige leerdomeinen zijn qua moeilijkheidsgraad gelijklopend met het behaalde lees- en schrijfniveau.

Werkingsblok 1

Lees- en rekenklassen:
Voor leerlingen vanaf 6 jaar

Onze doelen:

 • Aanvankelijk lezen en rekenonderwijs.
 • Zorg voor de algemene persoonlijkheidsontwikkeling

Werkingsblok 2

 • Deze werkingsblok start met leerlingen die het niveau aanvankelijk lezen en schrijven beheersen. Er wordt gewerkt in niveaugroepen.
 • De indeling in pedagogische eenheden gebeurt op basis van het bereikte taalniveau. Binnen de klas wordt er gedifferentieerd.
 • Het rekenonderricht gebeurt klasoverschrijdend dwz. dat uw kind bij een andere juf/meester kan gaan rekenen. De uitwisseling kan met elke werkingsblok gebeuren.
 • Individuele hulp kan eveneens worden geboden door onze blio.

Werkingsblok 3

 • In principe voor leerlingen vanaf 11 jaar
 • Hier wordt rekening gehouden met hun mogelijkheden. Naar gelang de richting die ze in het voortgezet onderwijs zullen volgen, worden ze ingedeeld in een type 1-, type 8- of een socialisatieklas.
 • De leerlingen, voor wie op basis van de bekomen resultaten in WB1 en WB2 een oriëntatie naar het gewone onderwijs een optie is, vormen één groep. De leerlingen, die op basis van de bekomen resultaten in WB1 en WB2 een oriëntatie naar BUSO OV3 een optie is, vormen de andere groep.
 • Tenslotte is er nog de socialisatieklas. Deze leerlingen krijgen een oriëntatie naar BUSO OV2. Na overleg en in samenspraak met CLB krijgen deze leerlingen een T-2 Attest en/of een verlenging tot kalenderleeftijd van max. 15 jaar.