Home   Type 2

Type 2

Kleuterklassen:

 • Voor kleuters van 2,5 jaar tot 6 jaar (verlenging tot 8 jaar mogelijk na advies klassenraad) met een algemene ontwikkelingsachterstand. De klas wordt samengesteld door rekening te houden met de specifieke hulpvraag enerzijds en het ontwikkelingsniveau anderzijds.
 • Leerinhoudelijk baseren we ons op de ontwikkelingsdoelen Type 2.
 • We werken algemeen ontwikkelend stimulerend.

De accenten liggen vooral bij:

 • taal en communicatie
 • zelfredzaamheid
 • spelontwikkeling/sociale ontwikkeling
 • motorische ontwikkeling

Werkklassen:

 • Voor kinderen van 6 tot 13 jaar (met mogelijke verlenging tot 15 jaar na advies van de klassenraad) met een matig mentale handicap.
 • De klassen worden samengesteld op basis van de specifieke hulpvraag en het ontwikkelingsniveau.
 • De leerinhouden worden bepaald aan de hand van ontwikkelingsdoelen type 2.

De geleidende accenten liggen op:

 • communicatie & taal
 • zelfredzaamheid/maatschappelijke en huishoudelijke redzaamheid
 • sport en spel
 • sociale en emotionele ontwikkeling