Home   Type 4

Type 4

Voor kinderen met een motorische of fysieke beperking, al dan niet meervoudig, die extra ondersteuning nodig hebben.

Kleuter

Bij de samenstelling van de klasjes wordt gekeken naar de individuele zorgvragen en zorgbehoeften van het kind. Er zal de nodige paramedische ondersteuning geboden worden om de algemene ontwikkeling en ontplooiing van het kind te stimuleren binnen deze kleuterwerking. Ook stimulatie van de voorbereidende leervoorwaarden komt hier aan bod.

Lager

Kinderen met een motorische of fysieke beperking, al dan niet meervoudig, hebben vaak extra ondersteuning nodig tijdens hun leerproces. Wij willen de kinderen een veilig klasklimaat bieden waar het kind op eigen tempo kan leren en ontwikkelen. Hierbij willen we een mooi evenwicht zoeken tussen het schools en therapeutische aanbod en zijn er 2 mogelijkheden van klasjes. Aan de hand van de prioritaire zorgvragen die bepaald worden tijdens een intakegesprek wordt gekeken of een integratie of zorgklas aangewezen is.

Zorgklassen

Wanneer de zorgbehoeften van het kind groot en zeer specifiek zijn kan er geopteerd worden voor een zorgklas waar het kind de nodige zorgen en paramedische ondersteuning krijgt. Het schools aanbod zal hier op maat en voornamelijk individueel aangebracht worden.

Integratie

Wanneer de zorgbehoeften eerder beperkt zijn is een integratie binnen type basisaanbod of type 9 mogelijk. De kinderen zullen hier het schools aanbod binnen hun klasgroep volgen met aanvullend de nodige paramedische ondersteuning (logo-kiné-ergo) voor de specifieke zorgvragen.

Uitgangspunten:

  • Evenwicht zoeken tussen zorgbehoeften en schools aanbod.
  • Nadruk leggen op de therapeutische noden en de nodige ondersteuning bieden zowel binnen als buiten (meer specifiek) de klaswerking.
  • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten.
  • De nodige aandacht besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Goede samenwerking met externe zorgverleners uitbouwen.